Candidemie / gedissemineerde candidiasis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

anidulafungin iv loading dose 200mg, 100mg 1dd

Remarks:

candidemie/invasieve candidiasis ongeacht species en azolgevoeligheid, (behoudens Candida meningitis, endophthalmitis of urineweginfectie)

Medication:

fluconazol iv loading dose 800mg, 400mg 1dd

Remarks:

step down na initiële behandeling met echinocandine

Comments

Fluconazol step down na initiële behandeling met echinocandine: bij klinische verbetering, hemodynamisch gestabiliseerde patiënten, negatieve follow-up bloedkweek, aangetoonde fluconazolgevoeligheid. Niet bij C. glabrata, C. krusei, of bij patiënten met Candida endocarditis, intravasculaire candidiasis, niet-verwijderde centrale veneuze lijnen of prothese-geassocieerde candidiasis.

Behandelingsduur van candidemie indien geen aanwijzingen voor strooihaarden: 2 weken na de laatste positieve bloedkweek. Bij acute gedissemineerde candidiasis ten minste 4-8 weken, afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498804.1
Updated: 02/07/2020 - 17:23
Status: Published