toxic streptococcen syndroom

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen

+

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

+ clindamycin

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2

Overweeg gammaglobuline toe te voegen, eerste dag 1 g/kg, dag 2 en 3 0,5 g/kg, totaal 3 dagen.

Gezinscontacten meebehandelen en andere nauwe contacten controleren (zie LCI-richtlijn: Groep A-streptokokkeninfectie [GAS]).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-305315.2
Bijgewerkt: 06/18/2019 - 15:49
Status: Published