diabetische voet

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

ciprofloxacine po 750mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Diep ulcus met infectie

Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen

+

ciprofloxacine po 750mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Diep ulcus met infectie

Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd

Opmerking:

Ernstige systemische verschijnselen (aanpassen aan kweek)

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

Opmerkingen

Verkrijg een monster van weefsel om de verwekker van een voetinfectie te identificeren. Doe dit bij voorkeur middels een biopt voor weefselkweek, is dit niet mogelijk verkrijg dan materiaal uit de wondbodem voor een diepe wondkweek. Gebruik bij voorkeur geen oppervlakkige wondswab om de verwekker van een voetinfectie te identificeren.

Gebruik voor het vaststellen van het oorzakelijke micro-organisme van osteomyelitis:
• Bij voorkeur een percutaan botbiopt.
• Alleen als een percutaan botbiopt niet mogelijk is, neem dan een biopt van de bodem van het ulcus.
• Alleen als een percutaan botbiopt en biopt van de bodem van het ulcus niet mogelijk zijn, neem dan een diepe kweek met behulp van een wattenstok uit de ulcusbodem.

Bronnen

  1. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/behandeling/behandeling_diabetische_voetinfectie.html

    NIV Richtlijn Diabetische Voet 2017

  2. Pubmed.gov publication # 22619242

    Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. Infectious Diseases Society of America. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis. 2012;54:e132-73.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6714.3
Bijgewerkt: 01/07/2019 - 19:39
Status: Published