herpes simplex, mucocutaan

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

aciclovir topical dd

Opmerking:

Niet ernstig

Medicatie:

valaciclovir po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Ernstig

Medicatie:

aciclovir iv 5mg/kg 3dd

of

valaciclovir po 500mg 2dd

Opmerking:

Immuungecompromitteerd/ernstig; behandelen tot genezing

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6811.2
Bijgewerkt: 09/28/2016 - 08:48
Status: Published